Od 1 lipca 2018 roku zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie…

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą Unijne przepisy odnośnie ochrony danych osobowych (RODO) lub zwane…

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców….

Projekt informatyczny E-składka pozwala już wszystkim płatnikom na opłacanie składek do ZUS na jeden rachunek. Tym samym od 1…

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe zasady zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego…

Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych….

12 grudnia dr Bogdan Fischer, partner Kancelarii, będzie prelegentem na konferencji: Monitoring wizyjny a unijne rozporządzenie o ochronie danych…

29 listopada 2017 r. mecenas Miłosz Mazewski poprowadził panel „RODO – co zmieni w praktykach działów kadr…

Dr Bogdan Fisher, partner naszej Kancelarii, był prelegentem w na Forum Informacji w Administracji Publicznej, które odbyło się…

Terminy biegu przedawnienia z art. 118 k.c. są terminami ogólnymi, które mogą ulec skróceniu bądź wydłużeniu…

27 października radca prawny Tomasz Mihułka, Partner Kancelarii Chałas i Wspólnicy, poprowadzi spotkanie doradcze Business Center…

Kancelaria Chałas i Wspólnicy jest partnerem konferencji naukowej „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”, która odbędzie się 24-25 października…